Отпускат средства за преквалификация на съкратени учители

loading...

Около половин милион са предвидени в Националния план за действие по заетостта за обучение в професионални компетентности на общо 486 затворници. Това каза Елка Димитрова директор на дирекция "Политики на пазара на труда " пред журналисти.

Елка Димитрова поясни, че това са средства, които ще бъдат разходвани за обучаващите затворниците. Средства ще бъдат отпуснати и за обучение и преквалификация на около 1000 съкратени учители, които ще бъдат преквалифицирани и ще придобият ключови умения за работа с компютри и чужди езици, предприемачество. Предвидени са и средства за работещите в цигарените комбинати, които предстоят да бъдат закрити, предаде агенция Фокус.

Предвижда се да бъдат обхванати 600 души, които ще получат освен обезщетението си ще имат възможност да получат 2 500 лв., за да започне свой собствен бизнес по мерките, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта. През 2009 година средствата за обучение на безработни лица в зависимост от степента на професионална квалификация са съответно за първа, втора и трета степен в размер на 600 лв., 1200 лв., и 1800 лв., като часовете за обучение са 300 часа за първа степен, 660 часа за втора и 960 часа за трета степен на професионална квалификация. При обучението на заети лица отпусканите средства са съответно с максимален размер от 300 лв. със съфинансиране от работодателя за професионална квалификация.

При придобиване на ключови компетентности финансирането е в размер на 250 лв. със съфинансиране от работодателя. Мотивационното обучение ще се финансира с 70 лв., а обучението на обучаващи ще се финансира до 500 лв. Професионалното ориентиране ще бъде финансирано с до 30 лв. Все още Националният план за действие по заетостта не е приет окончателно. Предвидените в него средства са 190 млн. лв.