Учители ще помагат на регионалните инспекторати по образование

loading...

Учители ще се включват в работата на регионалните инспекторати по образование.

Милка Коджабашиева, директор на дирекция "Координация и контрол в средното образование" обясни пред журналисти, че тази нова структура на инспекторатите е част от проекта за подготовка и кариерно развитие за учителите на Министерството на образованието и науката, предаде Агенция "Фокус".

По думите й - в регионалните инспекторати ще бъдат привличани най-добрите учители, за да може да се използва техният професионален опит с оглед осигуряване на методическа подкрепа, обмяна на добри практики, разработване на тестове и др. Според Коджабашиева, това по никакъв начин няма да доведе до трусове в системата на регионалните инспекторати, а ще доведе до малък ръст в числеността.

Предвижда се и в сега съществуващите две административни структури - обща и специализирана, да съществуват и допълнителни длъжности. "В общата администрация се предвижда създаването на т.нар. длъжност експерт, който да координира дейности в училищата, обслужващите звена и детските градини на територията на дадена област и съответния РИО по управление на проекти от фондовете на ЕС" - посочи тя.

Коджабашиева обясни, че в отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност" се предвижда да останат като длъжности експерти по организация на средното образование, което означава, че ще се разработят нови длъжностни характеристики, за да се конкретизира дейността им от учителите-методици, които ще бъдат в инспекторатите.

"По този начин ще могат ясно да се отделят организационните от методическите функции на длъжностите" обясни тя. По думите й, експерти в РИО-тата ще има по всеки един учебен предмет, като идеята е да има мандатност на експертите.